จัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2561

    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อระบบเสียงและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ

   ผู้ประกาศข่าว อรอำไพ ศรีสุวรรณ

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อระบบเสียงและอุปกรณ์  พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ  ดังเอกสารแนบ
Calendar