จัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2561

    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ พร้อมแผ่นรองเขียน คณะพยาบาลศาสตร์

   ผู้ประกาศข่าว จารุภา เสริมศรี

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ พร้อมแผ่นรองเขียน คณะพยาบาลศาสตร์

เอกสารแนบ
Calendar