จัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อป้ายคล้องคอพร้อมบัตร และค่าปากกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ชญาภา เรียบเรียง

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อป้ายคล้องคอพร้อมบัตร และค่าปากกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ
Calendar