จัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำซีดีพร้อมบันทึกข้อมูล จ้างทำหนังสือบทคัดย่องานวิจัย ค่าสมุดจดบันทึก และค่าจัดทำเกียรติบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ชญาภา เรียบเรียง

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำซีดีพร้อมบันทึกข้อมูลผลงานวิจัยฉบับเต็ม จ้างจัดทำหนังสือบทคัดย่องานวิจัย ค่าสมุดจดบันทึก และค่าจัดทำเกียรติบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ
Calendar