จัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบันทึกภาพถ่ายทางอากาศรายละเอียดสูงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว วนิดา ควรดี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบันทึกภาพถ่ายทางอากาศรายละเอียดสูงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังเอกสารแนบ
Calendar