จัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2561

    ประกาศประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิงงานจัดจ้างบันทึกภาพถ่ายทางอากาศรายละเอียดสูง

   ผู้ประกาศข่าว วนิดา ควรดี

ประกาศประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิงงานจัดจ้างบันทึกภาพถ่ายทางอากาศรายละเอียดสูง ดังเอกสารแนบ
Calendar