จัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารและพิมพ์ประกาศนียบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สุชาดา ธรรมโชติ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารและพิมพ์ประกาศนียบัตร

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar