จัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2561

    ประกาศ TORและเอกสารประกวดราคา การซื้ออุปกรณ์ชุดฝึกจำลองการเดินเรือบนสะพานเดินเรือ

   ผู้ประกาศข่าว นิสากร เตชะบุตรศรี

ประกาศ TORและเอกสารประกวดราคา การซื้ออุปกรณ์ชุดฝึกจำลองการเดินเรือบนสะพานเดินเรือ ดังเอกสารแนบ

TOR

เอกสารประกวดราคา
Calendar