จัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2561

    ประกาศเรื่องประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ชุดฝึกจำลองการเดินเรือบนสะพานเดินเรือ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว นิสากร เตชะบุตรศรี

ประกาศเรื่องประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ชุดฝึกจำลองการเดินเรือบนสะพานเดินเรือ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดังเอกสารแนบ
Calendar