จัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดอุปกรณ์ไร้สายคีย์บอร์ดและเมาส์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สุชาดา ธรรมโชติ

คณะมนุษยศาสตร์และส้งคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดอุปกรณ์ไร้สายคีย์บอร์ดและเมาส์ จำนวน ๑ รายการ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar