จัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สุชาดา ธรรมโชติ

คณะมนุษยศาสตร์และส้งคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า จำนวน ๑ รายการ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar