จัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของที่ระลึก จ้างทำป้ายไวนิล และถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สุชาดา ธรรมโชติ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อของที่ระลึก จ้างทำป้ายไวนิล และถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar