จัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องสแกนลายนิ้วมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว นิตยา ชื่นศิริ

http://calendar.buu.ac.th/document/1438583699.pdf
Calendar