จัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2561

    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศศูนย์อาหาร อาคาร60พรรษามหาราชินี1

   ผู้ประกาศข่าว นิตยา ชื่นศิริ

http://calendar.buu.ac.th/document/1438583303.pdf
Calendar