จัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2561

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์สำหรับผ่าตัดศัลยกรรม หลอดเลือดแดงใหญ่โปร่งพอง จำนวน ๒ ชนิด

   ผู้ประกาศข่าว นุรักษ์ แซ่เตียว

เอกสารแนบ
Calendar