จัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2561

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเช่าเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 5 คัน

   ผู้ประกาศข่าว อรอำไพ ศรีสุวรรณ

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเช่าเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 5 คัน ไปกลับ โรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา กับ วังรีรีสอร์ท จังหวัดนครนายก ในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2561 ดังเอกสารแนบ
Calendar