จัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2561

    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนฯ โดยวิธีเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว นิตยา ชื่นศิริ

http://calendar.buu.ac.th/document/1438306684.pdf
Calendar