จัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2561

    ประกาศผู้ชนะซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว วัลย์ลิดา ไข่มุกข์

 

ประกาศผู้ชนะซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ
Calendar