จัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2561

    ประกาศผู้ชนะซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว วัลย์ลิดา ไข่มุกข์

 

ประกาศผู้ชนะซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ
Calendar