จัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องโพลาไรซ์ไมโครสโคป จำนวน ๕ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว อทิตตยา จันทร์เทพ

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องโพลาไรซ์ไมโครสโคป จำนวน ๕ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 
Calendar