จัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำป้ายไวนิล จำนวน ๕ ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สาวิตรี ผาสุขเจริญ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำป้ายไวนิล จำนวน ๕ ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar