จัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเสื้อกีฬา จำนวน ๓๕๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สาวิตรี ผาสุขเจริญ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเสื้อกีฬา จำนวน ๓๕๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ

 
Calendar