จัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปุ๋ยอินทรีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สาวิตรี ผาสุขเจริญ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปุ๋ยอินทรีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar