จัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกรอบรูป จำนวน ๒๔ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สาวิตรี ผาสุขเจริญ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกรอบรูป จำนวน ๒๔ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar