จัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องเสียง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สาวิตรี ผาสุขเจริญ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องเสียง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar