จัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างซ่อมไฟฟ้าและเปลี่ยนเมนเบรกเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สาวิตรี ผาสุขเจริญ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างซ่อมไฟฟ้าและเปลี่ยนเมนเบรกเกอร์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar