จัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2561

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯในการจ้างซ่อมเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม จำนวน ๑ งาน

   ผู้ประกาศข่าว หัสชา ศรีจินดา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯในการจ้างซ่อมเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม จำนวน ๑ งาน ดังเอกสารแนบ
Calendar