จัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2561

    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว หัสชา ศรีจินดา

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังเอกสารแนบ
Calendar