จัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดหญ้า ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สาวิตรี ผาสุขเจริญ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดหญ้า ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar