จัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน ๖ ชนิด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สาวิตรี ผาสุขเจริญ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน ๖  ชนิด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar