จัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก้วน้ำพลาสติกใส จำนวน ๔ ลังด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สาวิตรี ผาสุขเจริญ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก้วน้ำพลาสติกใส จำนวน  ๔ ลังด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar