จัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกรอบรูป จำนวน ๓๐ อัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สาวิตรี ผาสุขเจริญ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกรอบรูป จำนวน ๓๐ อัน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar