จัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้เมนไฟฟ้า จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สาวิตรี ผาสุขเจริญ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตู้เมนไฟฟ้า จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar