จัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2561

    ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร ผลไม้และขนม กาแฟและอาหารว่าง

   ผู้ประกาศข่าว สุภาวดี ชฏิลาลัย

รายละเอียดดังแนบ
Calendar