จัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2561

    เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

   ผู้ประกาศข่าว อุษา เรืองเถาะ

http://calendar.buu.ac.th/document/1437720324.pdf

 
Calendar