จัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกรอมรูป ๓๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สาวิตรี ผาสุขเจริญ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกรอมรูป ๓๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar