จัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 3 คัน 7 วัน โดยวิธีเฉพราะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สุภาวดี ชฏิลาลัย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน  3 คัน 7 วัน  โดยวิธีเฉพราะเจาะจ

ดังเอกสารแนบ
Calendar