จัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าเช่าเตาถ่าน จำนวน 2 วัน ๆ ละ 12 เตา

   ผู้ประกาศข่าว สุกัญญา โพธิ์นาค

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าเช่าเตาถ่าน จำนวน 2 วัน ๆ ละ 12 เตา ดังแนบ
Calendar