จัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2561

    ประกาศผลผู้ชนะการประมูลราคาขายครุภัณฑ์โดยวิธีทอดตลาด

   ผู้ประกาศข่าว ชญาภา เรียบเรียง

ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0004/2561 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประมูลราคาขายครุภัณฑ์โดยวิธีทอดตลาด ของ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

 

 

เอกสารแนบ
Calendar