จัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2561

    ประกาศประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สำหรับสถานศึกษาฯ จำนวน 360 ชุด

   ผู้ประกาศข่าว สุภาพร สมิตะสิริ

เอกสารประกวดราคาฯ

เอกสารประกาศฯ

รายละเอียดงานฯ
Calendar