จัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2561

    การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย

   ผู้ประกาศข่าว วรภา เกล็ดแก้วจินดา

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย แบบที่ 2 จำนวน 12 ตัว ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา ดังเอกสารแนบ
Calendar