จัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าเช่ารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 3 คัน

   ผู้ประกาศข่าว สุกัญญา โพธิ์นาค

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าเช่ารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 3 คัน ดังแนบ
Calendar