จัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2561

    ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ

   ผู้ประกาศข่าว สุภาวดี ชฏิลาลัย

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 3 คัน 7 วัน ดังเอกสารแนบ
Calendar