จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ล้างเครื่องปรับอากาศอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ และกลุ่มอาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว วนิดา ควรดี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ล้างเครื่องปรับอากาศอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ และกลุ่มอาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์  1 งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังรายละเอียดแนบ
Calendar