จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2561

    ประกาศให้เช่าพื้นที่จำหน่ายคิมพิวเตอร์

   ผู้ประกาศข่าว วรภา เกล็ดแก้วจินดา

ประกาศให้เช่าพื้นที่จำหน่ายคิมพิวเตอร์ภายในอาคารศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา

ดังเอกสารแนบ หมายเลข ๑

ดังเอกสารแนบ หมายเลข ๒
Calendar