จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2561

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯในการจ้างทำกระเป๋าใส่เครื่องเขียน จำนวน ๑๐,๐๐๐ ใบ

   ผู้ประกาศข่าว หัสชา ศรีจินดา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯในการจ้างทำกระเป๋าใส่เครื่องเขียน จำนวน ๑๐,๐๐๐ ใบ ดังเอกสารแนบ
Calendar