จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2561

    ประกาศประกวดราคาซื้อระบบบันทึกการเรียนการสอน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว อทิตตยา จันทร์เทพ

1. ประกาศเชิญชวน

2. เอกสารประกวดราคา

3. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

4. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
Calendar