จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2561

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดจ้างเช่าเหมารถบัสปรับอากาศไปจังหวัดเพชรบุรี

   ผู้ประกาศข่าว อรอำไพ ศรีสุวรรณ

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดจ้างเช่าเหมารถบัสปรับอากาศไปจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 6 คัน ดังเอกสารแนบ
Calendar