จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2561

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อเสื้อสีสำหรับนักเรียน

   ผู้ประกาศข่าว อรอำไพ ศรีสุวรรณ

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อเสื้อสีสำหรับนักเรียน จำนวน 2560 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังเอกสารแนบ
Calendar