จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตกลุ่มอาคารที่พักมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

   ผู้ประกาศข่าว วิภาวดี ประเสริฐศรี

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตกลุ่มอาคารที่พักมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่
Calendar